Invoering en installatie
 
De sjablonen zijn eenvoudig te gebruiken en over het algemeen kan men er mee werken zonder nadere instructie.

Heeft u toch aanvullende informatie nodig, dan kunnen de sjablonen voorzien worden van een type-instructie of u kunt kiezen voor een korte gebruikerscursus.

Worden de sjablonen ingevoerd in een grotere organisatie, dan kan een projectteam met een medewerker van elke afdeling opgeleid worden. Zij fungeren dan als vraagbaak voor de rest van de organisatie.
De sjablonen worden geïnstalleerd en ingevoerd in samenwerking met degene die in uw organisatie over de automatisering gaat.